Niszczenie elektronicznych nośników danych


 • Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie niszczenia dysków twardych HDD, taśm magnetycznych (streamer), dyskietek, oraz innych nośników i zgromadzonych na nich poufnych danych. Oferujemy najlepszą dostępną na rynku metodę niszczenia nośników magnetycznych. Nasi pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa oznaczone klauzulą ZASTRZEŻONE i POUFNE.

  • Dysponujemy urządzeniami które zostały przebadane przez szereg uprawnionych instytucji, badania dowodzą 100% skuteczność kasowania danych z nośników magnetycznych przy ich użyciu. Stosowane przez nas urządzenia posiadają Certyfikat Służby Kontrwywiadu Wojskowego (NR 1071/2010/JC SKW).

  • Osoby przeprowadzające operację niszczenia magnetycznych nośników danych posiadają poświadczenie bezpieczeństwa (wydane przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Dokument ten daje rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE i POUFNE.

  • Jesteśmy mobilni, usługę demagnetyzacji przeprowadzamy w miejscu wskazanym przez klienta, dzięki czemu dane nie muszą opuścić miejsca przechowywania

  • Nasze usługi świadczymy w sposób kompleksowy – na życzenie Klienta : filmowanie procesu niszczenia danych, utylizacja skasowanych nośników danych itp.

  • Każdy z etapów usługi jest odpowiednio dokumentowany, Klient ma całkowitą kontrolę nad procesem na każdym etapie jego realizacji.

  • Po zakończeniu usługi wystawiamy szereg stosownych certyfikatów, potwierdzających poprawność skasowania danych, oraz wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

  • Posiadamy liczne referencje od naszych Klientów.

  Cennik usług uzależniony jest od ilości nośników, mających podlegać procesowi zniszczenia.

  Cena zawiera koszty:

  pracy specjalistów firmy Biuro Bezpieczeństwa IT ,  dojazdu transportu i utylizacji nośników,  wystawienia certyfikatu i protokołów zniszczenia.

 • Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości